Dagvatten rinner ut i naturen

Heja på er alla mina läsare i Mark, ja Marks kommun, som har varit ute och motionerat! Detta är en sportblogg men idag kommer det att handla om en annan grej än sport. Jag ska nämligen berätta om detta med dagvatten att göra, och det kan det vara bra att ni får reda på om eftersom många kommuner har ändrat regelverket kring detta. Hur det ser ut i just din kommun får du höra av dig till kommunen om, men i allmänna termer kan jag säga att när det kommer till dagvatten så måste husägare ta ett större ansvar och inte bara låta vattnet rinna ut på närmsta gata. Vad är då dagvatten. Alla vet inte det men alla som har ett hus borde veta det. Jo, det är avrinning från kraftigt regn, snösmältning eller isiga vägar. Vattnet rinner genom uppsamlingsbassänger, avloppsledningar och ledningar direkt ut i närmaste vattendrag. Det rinner också in i VA-systemet – som består av vattenledningar, dagvattenavlopp och bäckar – och slutligen till våra floder och sjöar. Det är här som det gamla ordspråket det som går runt kommer runt gäller, eftersom allt som rinner ut ur ditt hus kan hamna i en flod eller sjö nära dig!

Många människor är nu medvetna om denna fråga eftersom det fram till nyligen inte var obligatoriskt för husägare att ta hand om denna avrinning. Sedan 2007 är det dock lagstadgat att kommuner ska ha en plan så varför ska du bry dig? Detta kan erodera marken och föra föroreningar som olja, gödningsmedel och bekämpningsmedel till ledningarna och sedan vidare till floder och sjöar. Det är av denna anledning som reglerna är strängare idag än tidigare. Nu vet ni detta och gå genast hem och kolla hur vattenavrinningen från era hus ser ut.